اشیاء انتزاعی (مفاهیم شی گرایی)

اشیاء انتزاعی (Abstract Objects) :

یک شی انتزاعی (Abstract Object) توصیفی از یک شی واقعی بدون در نظر کرفتن جزئیات آن شی است.

Abstract Object = Real Object – Details

(شی انتزاعی = شی واقعی – جزئیات)

به عنوان مثال ما برای یک شی فرد خصوصیاتی مانند نام ، نام خانوادگی ، قد و وزن را در نظر می گیریم و از بقیه صفات مربوط به آن صرفنظر می کنیم.

یک شی انتزاعی مدلی از شی واقعی است. یک شی واقعی همه صفات و رفتارهای تعریف شده یک شی انتزاعی را دارد همراه با جزئیات حذف شده از شی انتزاعی. برای مثال شی انتزاعی فرد یک مدل برای یک شخص واقعی است.شی انتزاعی می گوید که یک شخص واقعی باید یک نام ، نام خانوادگی ، قد و وزن داشته باشد. یک شخص واقعی مقادیر مرتبط با این صفات را مشخص می کند. مانند:

نام : بهروز

نام خانوادگی : بختیاری

قد : 175

وزن : 60

یک شی واقعی (Real Object) یک نمونه از شی انتزاعی است. شما می توانید بگوید که یک شخص واقعی یک نمونه از فرد انتزاعی است.

شی انتزاعی = یک مدل از شی واقعی

شی واقعی = یک نمونه از شی انتزاعی

انتزاعی کردن اشیاء واقعی :

برای مثال شما تصور کنید که می خواهید با یک فرد تماس بگیرید ، شما برای تماس با آن فرد نیاز ندارید که همه چیز را درباره او بدانید و فقط با دانستن نام و شماره تلفن طرف مقابل می توانید با او تماس بگیرید. شما می توانید نام پدر ، عادات و علایق آن قرد را بدانید و تمام اطلاعات دقیق و معتبر باشد ولی برای کاری که قرار است انجام بدهید نیاز به هیچ یک از این اطلاعات ندارید. شما برای انتزاعی کردن یک شی نیاز دارید فقط صفات و رفتارهای را از یک شی داشته باشید که برای انجام دادن کاری که قرار است انجام بدهید ضروری هستند و بقیه صفات و رفتارها را باید حذف کنید.

1 comments on “اشیاء انتزاعی (مفاهیم شی گرایی)

Comments are closed.