پیشگیری از شکست در یک هفته

یک سوال هست که دائم توی ذهنم دارد تکرار می شود، در مورد یک اتفاق. آن اتفاق رخ می دهد یا نه؟ به نظر من که به احتمال زیاد رخ می دهد. حتما می پرسید کدام اتفاق؟ شکست توسعه یک محصول. شکست توسعه یک محصول گاه یک واقعیت خیلی ملموس است، ملموس تر از چیزی که تصورش را دارید.

به دنبال تحول در فرآیند توسعه محصول جدیدمان بودیم. یکی از بچه ها گفت: اسکرام! اسکرام یک گزینه عالی است. من هم مطالعه زیادی روی اسکرام دارم، می توانم مسئول اجرای صحیح اسکرام توی تیم بشوم. توی اسکرام شخصی که این وظیفه را بعهده داره اسکرام مستر نامیده می شود. ما بزودی خیلی چیزها در مورد اسکرام یاد گرفتیم، جلسات مختلف برنامه ریزی، بازبینی، نحوه و تکنیکهای تخمین کارها، اسپرینت های با زمان مشخص و هدف مشخص و خیلی چیزهای دیگر. ولی اتفاق درست اینجا می تواند شروع به رخ دادن بکند و همه این آموخته ها می تواند پاشنه آشیل یک تیم جدید که شروع به اجرای اسکرام کرده بشود. اری! هیچ کدام از اینها نمی تواند باعث موفقیت توسعه یک محصول بشود. چون اسکرام 3 نقش دارد نه یک نقش. مالک محصول یا Product Owner، یکی از این سه نقش است. اگر قرار باشد مشتری نهایی خود را با دادن چیزی که واقعا آنرا می خواهد شاد کنیم، اصلی ترین و اولین گام ها را باید مالک محصول بردارد. مطمئن باشید بدون یک مالک محصول خوب، اولین و اصلی ترین گام را به سوی شکست برمی دارید. شاید اشکال از شما نباشد، چون اکثر کتابهای را که در مورد اسکرام تالیف شده باشید را مطالعه کنید، حداکثر سهم مالک محصول یک فصل از آن کتاب خواهد بود. پس گاهی کتابها هم یاری رسان ما جهت حرکت به سمت شکست خواهند بود. ولی اگر دوست دارید مسیر خود را به سمت موفقیت تغییر دهید، یک مالک محصول خوب و آموزش دیده برای تیم خود در نظر بگیرید. فرصت داشتن یک مالک محصول خوب را دوستان ما برای شما آماده کردند. پس اولین گام برای دور شدن از شکست را از دست ندهید.

آخرین نقش یک تیم اسکرام، تیم توسعه خواهد بود. باز تصور اینکه ما اسکرام را در تیم خود اجرا کنیم، ولی تیم توسعه ما با همان متدها و روشهای قبلی نرم افزار را توسعه بدهد، باز امکان دارد تیم مسیر خود را به سمت شکست منحرف کند. البته من اعتراف می کنم که اسکرام اصول و تکنیکهای خاصی را برای تیم توسعه ارائه نمی کند. و در این نقطه است که ما با رعایت اصول و قوانین اسکرام و تشکیل تیم های موثر و خود سازمانده که ریشه در آموزه های اسکرام دارد و با چاشنی قرار دادن تکنیکهای XP تیم توسعه چابکی خواهیم ساخت. باز اگر می خواهید یک تیم چابک واقعی داشته باشید و شکست را پشت درهای تیم خود نگه دارید، همزمان اصول و آموزه های اسکرام و تکنیکهای XP را فرا بگیرید، دوره های PSD را از دست ندهید.

توصیه من برای همه کسانی که می خواهند اسکرام را در تیم خودشان اجراء کنند، حضور در هر سه دوره اسکرام خواهد بود. و اگر تمایلی به اجرای اسکرام در تیم خود ندارید، حتما دوره های PSD را از دست ندهید. به طور خلاصه فقط می توانم بگویم پیشگیری از شکست در یک هفته را با حضور در این سه دوره تجربه کنید.